Aktuellt


Samordningsförbundets Södra Vänerns dag 2023-05-09

Välkommen till Samordningsförbundet Södra Vänerns dag den 9 maj där du kommer få information från förbundet och samverkande förbundsmedlemmar.

Dagen avslutas med föreläsning om hållbart bemötandet vid psykisk ohälsa med Agnes Mellstrand, legitimerad psykolog, föreläsare, handledare m.m. se länk

Program
08.00-08.30 Kaffe/te.
08.30-09.30 Samordningsförbundet informerar om FINSAM-lagen, förbund- och förbunds finansierad verksamhet m.m.
09.30-12.30 Information från samv...  Läs mer...

Agnes Mellstrand på Gothiakompetens    Agnes Mellstrand på Psykologalliansen

 Allt aktuellt

Välkommen till oss!


År 2022 blev ett alldeles speciellt år då Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp som funnits sedan 2009 ombildades och även fick med sig Vänersborgs kommun som en ny medlem.

Det nya förbundets namn är SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄNERN. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun och Grästorps kommun.

Till den finansiella samordningen läggs från varje medlemspart ett resursbidrag som används fö...  Läs mer...


Vi är HBTQ-certifierade

Inom Samordningsförbundet Södra Vänern och förbundsfinansierad verksamhet blir alla bemötta på lika villkor och känner sig lika värda oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Våra samarbetspartners


Arbets-
förmedlingen

Försäkrings-
kassan

Grästorps
kommun

Lilla Edets
kommun

Trollhättans
Stad

Vänersborgs
kommun

Västra Götalands-
regionen

Europeiska
Socialfonden