Individinsatser

BIP-samordnare och hälsoutvecklare Lilla Edet

Friska Vindar, Trollhättan

Friska Vindar, Vänersborg

På väg - Digital insats

Rehabvägledare Grästorp


BIP-samordnare och hälsoutvecklare Lilla Edet

BIP-samordnare och hälsoutvecklare i Lilla Edet

Insatsen riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder som har behov av samordnad rehabilitering i syfte att på sikt ska kunna bli självförsörjande. Insatsen ger individuellt stöd och innehåller kartläggning, samordning, stöd vid myndighetskontakt, motiverande och vägledande samtal samt coaching mot praktik och arbetsträning med mera.

Kontaktuppgifter
Johanna Laudon, BIP-samordnare.
E-post: johanna.laudon@lillaedet.se, Telefon: 0520-65 97 08.

Madeleine Christell, Hälsoutvecklare.
E-post: madeleine.christell@lillaedet.se, Telefon: 0520-65 95 01

Uppdrag    Broschyr    Ansökan